לייעוץ מיידי חייגו: 03-7485074

ביום ראשון 17.7.16 נכנס לתוקפו 'החוק החדש' ובשמו החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה רבים אומרים כי הוא משנה את כללי המשחק , לדעת אחרים הוא רק יצור סחבת. ימים יגידו …. אבל הלכה למעשה החוק הוא עובדה קיימת

עד היום כל צד בסכסוך אשר היה מעוניין להגיש תביעה כנגד הצד שכנגד היה בוחר את הערכאה המועדפת עליו, מגיש את התביעה לפי הכללים והחוק המתאימים לאותה ערכאה. היום לאחר שנכנס לתוקפו החוק החדש ראשית יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך בקשה זו לא תכלול עובדות או טענות בקשר לסכסוך אלא רק את הנושא נשוא הסכסוך.

לאחר מכן יוזמנו הצדדים ע"י יחידת הסיוע לפגישת מידע הכרות ותיאום (מהו""ת) ולאחריה הם יוזמנו ל3 פגישות נוספות, כל הפגישות יערכו בתוך 45 יום (יחידת הסיוע יכולה באופן חד פעמי להאריך את הזמן 15 יום).

פגישה הראשונה

הפגישה הראשונה תהיה אך ורק למטרת הכרות עם הצדדים ולהערכת הסכסוך כדי לבחון דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה , בפגישה זו לא ייעשה נסיון ליישוב הסכסוך המשפטי , למעט נסיון להגיע להסכמה בעניין הסדרים זמניים, אם הצדדים מעוניינים בכך ולאחר שניתנה להם הזדמנות להתייעץ עם בא כוחם.

המשך הפגישות

המשך הפגישות ייועד להמשך נסיון ליישוב הסכסוך כולל הסכסוך המשפטי בין הצדדים

לאחר הפגישות

בתום פגישות המהו"ת האחרונה תמליץ יחידת הסיוע לצדדים בעניין התאמת הליך יישוב הסכסוך בהסכמה בעניינם. בתום 10 ימים מיום פגישת המהו"ת האחרונה יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעוניין להמשיך בהליך חלופי ליישוב הסכסוך.

בכל התקופה האמורה כולל בעשרת הימים שלאחר תום פגישות המהו"ת לא יוכלו הצדדים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה שיפוטית

למעט בקשה בעניין הסדרים זמניים בעניין מזונות ילדים או החזקתם

אם לאחר כל האמור לעיל לא הגיעו הצדדים להסדר מוסכם בהליך ליישוב סכסוך, רשאי הצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב סכסכוך, להגיש תוך 15 יום תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה שיפוטית של ההסמכות לדון בעניין לפי דין
לא הגיש הצד האמור תובענה או שהגיש תובענה חלקית רשאי הצד האחר להגיש לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין.

חסיון

על פגישות המהו"ת יחול חסיון לעניין איסור פרסום, ואי קבילות של מידע שנמסר ליחידת הסיוע, ואולם יחידת הסיוע תדווח לערכאה שיפוטית על התייצבות או על אי התייצבות הצדדים לפגישות אלה.

החוק המלא וכן התקנות לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה מצ"ב

החוק המלא

החוק המלא

התקנות לחוק

התקנות לחוק

Call Now Button
צרו קשר מיידי

לייעוץ מיידי

התקשרו עכשיו:

03-7485074

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופסדילוג לתוכן